Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Chứng nhận ISO 14001:2004Chứng nhận ISO 14001:2004, KS I ISO 14001:2009

Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề ISO 14001:2004, KS I ISO 14001:2009
Số chứng nhận 65293-2009-AE-KOR-RvA
Ngày hết hạn 15.09.2018
Nội dung Giấy chứng nhận này có giá trị trong phạm vi sau: Thiết kế và sản xuất các trang thiết bị cho các nhà máy điện, công nghiệp và quá trình.
Download

Chứng nhận OHSAS 18001: 2007Chứng nhận OHSAS 18001: 2007

Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề OHSAS 18001: 2007
Số chứng nhận 65292-2009-HSO-KOR-DNV
Ngày hết hạn 16.11.2018
Nội dung Giấy chứng nhận này có giá trị trong phạm vi sau: Thiết kế và sản xuất các trang thiết bị cho các nhà máy điện, công nghiệp và quá trình.
Download