Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Quá trình hoạt động


9/2006 Phê duyệt cuối cùng từ BOM của nhà đầu tư

11/2006 DOOSAN VINA được cấp giấy chứng nhận

2/2007 Tổ chức lễ động thổ

4/2007 Khởi công xây dựng Doosan Vina

1/2008 Tổ chức lễ kỷ niệm lắp đặt chiếc dầm nóc đỉnh cuối cùng của nhà máy

8/2008 Vận hành nhà máy CPE

10/2008 Hoàn thành xây dựng 5 nhà máy

4/2009 Hoàn thành xây dựng cảng

15/5/2009 Tổ chức lễ kỷ niệm khánh thành nhà máy

12/2009 Hoàn thành xây dựng nhà ở dành cho công nhân viên công ty.

5/2009 Chuyến xuất hàng MHS đầu tiên

10/2010 Được bầu chọn là đối tác trong chương trình VPP

10/2010 Trúng thầu dự án thiết bị nhiệt điện Mông Dương II

12/2011 Được chọn là nhà sản xuất KMP

8/2012 Tặng thiết bị khử nước biển cho đảo An Bình, Lý sơn, Quảng Ngãi.

8/2012 Xuất 36 cẩu RTGC đến cảng PSA, Singapore

5/2013 Xuất 3 máy khử nước mặn (12,054 tấn)

1/2014 Giao 10 module của sản phẩm HRSG (1,425 tấn)

2/2014 Nhận giấy chứng nhận là nhà sản xuất hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á.

4/2014 Trúng thầu dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

7/2015 Trúng thầu dự án Sông Hậu 1

5/2016 Trúng thầu dự án sản xuất 8 cẩu RTGC và 12 cẩu RMQC

5/2016 Xuất 2 cẩu trục RMQC - NSRP

11/2016 Kỷ niệm 10 năm thành lập Doosan Vina

5/2017 Lễ xuất cẩu trục siêu trọng chạy ray qua Ấn Độ