Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

1. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề ASME S Nội dung Chế tạo và lắp ráp các đường ống áp lực và quản lý công trường ở vị trí trong chứng nhận.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
37,460 02.Mar.2017 17.Apr.2020 ASME Download
2. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME U
Tựa đề ASME U Nội dung Sản xuất bồn áp lực và quản lý công trường ở vị trí trong chứng nhận. (Ủy quyền này không bao gồm than chì ngâm tẩm).
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
37,461 02.Mar.2017 17.Apr.2020 ASME Download
3. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME U2
Tựa đề ASME U2 Nội dung Sản xuất bình bồn áp lực và quản lý công trường ở vị trí trong chứng nhận.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
37,462 02.Mar.2017 17.Apr.2020 ASME Download
4. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME PP
Tựa đề ASME PP Nội dung Chế tạo và lắp ráp các đường ống áp lực và quản lý công trường ở vị trí trong chứng nhận.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
37,459 02.Mar.2017 17.Apr.2020 ASME Download
5. Chứng nhận ISO 9001: 2015
Tựa đề ISO 9001: 2015 Nội dung Thiết kế / phát triển và sản xuất liên quan đến các thành phần cấu thành nhà máy điện, kết cấu thép, hệ thống đường ống và cần cẩu công nghiệp Sản xuất liên quan đến các thành phần cấu thành nhà máy nước và nhà máy công nghiệp Xây dựng công trình dân dụng, kiến trúc và các công trình của nhà máy.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
Q 1335 12.Mar.2008 23.Mar.2023 HSB RS Download
6. Ủy ban quốc gia kiểm tra nồi hơi và bình bồn áp lực Giấy chứng nhận ủy quyền.
Tựa đề NB Mark for PP, S, U, U2 Nội dung Công ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam được ủy quyền để áp dụng con dấu "NB" và đăng ký lò hơi, bình bồn áp lực hoặc các chi tiết giữ áp lực khác với Ủy ban quốc tế phù hợp với điều khoản này.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
- 02.Mar.2017 17.Apr.2020 NB Download
7. Chứng nhận ISO 3834:2006
Tựa đề ISO 3834: 2006 Nội dung Áp dụng cho Nhà sản xuất Chế tạo vật liệu kim loại liên quan đến các yêu cầu chất lượng cho hoạt động Hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834:2006
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
BV-KOR-19-002 30.Jun.2019 29.Jun.2022 Bureau Veritas Download
8. Chứng nhận EN 1090
Tựa đề EXC-4 Nội dung Thi công các kết cấu thép và kết cấu nhôm - Phần 1: Các yêu cầu đánh giá sự phù hợp của các thành phần kết cấu.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
EXC-4 23.09.2019 22.09.2022 Bureau Veritas Latvia Download