Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam
Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Mã số thuế: 4300345073
Điện thoại: +84 255 3618 900
Fax: +84 255 3618 950

Contact us

Quý khách hàng hãy xem phần Chính sách bảo mật thông tin cá nhân một cách cụ thể trước khi quyết định đồng ý hay không