Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Sự khử muối (Desalination )

Thiết bị khử nước mặn

Là công ty cung cấp lớn nhất trên thế giới về ngành thiết bị khử muối (MSF, MED, RO & sự xử lý nước), tập đoàn DOOSAN đã củng cố năng lực xí nghiệp với nhiều kỹ thuật mới và xưởng khử muối Farasan của Saudi Arabia vào năm 1978. Sau đó công ty đã xây dựng thiết bị khử muối lớn ở Assir của Saudi Arabia, Jebel Ali’E’, Taweelah A2, Umm Al Nar, Fujairah của U.A.E, và Az-Zour của Kuwait v.v. với phương tiện hợp tác chặt chẽ, hơn nữa Sabiya I & II & III của Kuwait, Sohar của Oman, Ras Kaffan của Qatar, kế hoạch Shuaibah Ph3 và kế hoạch mở rộng Shuaibah của Saudi Arabia, Benghazi, Ziwia của Lybia cũng đang được xây dựng với phương châm hợp tác chặt chẽ.
Là Công ty duy nhất trong nước có quá trình thực hiện riêng tư , công ty đang làm tất cả mọi việc bao gồm thiết kế cơ bản, chế tạo, tiến hành công trình, chạy thử, và dịch vụ v.v. Nó không chỉ thu ngắn lại quá trình làm việc với phương tiện sản xuất One-Module (Một Môđun) vào bậc nhất trên thế giới mà còn được hoàn thành xây dựng thiết bị sản xuất khử muối lớn có áp dụng kỹ thuật mới của MED, RO, xử lý nước, và phương pháp vật lai (Hybrid), vì vậy chúng tôi nhận thức được rằng công ty chúng tôi là công ty toàn cầu có vị trí cao nhất nhờ sự đổi mới kỹ thuật sáng tạo với tư cách là công ty cung cấp giải pháp tổng hợp về nước.


 

Related models