Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Máy trao đổi nhiệt

  • Bộ ngưng tụ hơi nước bề mặt
  • Máy cung cấp nước nóng
  • Bộ xả khí
  • Máy trao đổi nóng


Bộ ngưng tụ hơi nước bề mặt
Bộ ngưng tụ hơi nước bề mặt

Máy cung cấp nước nóng (Feedwater Heater)
Máy làm nóng nước được hóa đặc ở bộ ngưng hơi nước bề mặt, và cung cấp cho Lò hơi vì vậy hiệu quả của nhà máy điện được tăng lên nhiều.Máy cung cấp nước nóng
Máy cung cấp nước nóng

Dựa trên kỹ thuật liên hoàn kể cả về chế tạo, xây cất, và sửa chữa, tập đoàn công nghiệp nặng DOOSAN đang cung cấp thiết bị làm nóng nước có thể hoạt động liên tục và hiệu quả cao cho thị trường công nghiệp điện trên thế giới.Bộ xả khí
Bộ xả khí

Bộ xả khí này được sử dụng để loại trừ khí ngưng tụ như oxy tan trong hệ thống, và nâng cao nhiệt độ của nước cung cấp.
Tập đoàn công nghiệp nặng DOOSAN cung cấp sản phẩm bộ xả khí và dịch vụ bao gồm cả sản xuất, lắp đặt và bảo trì máy phát điện năng lượng trong thị trường toàn cầu dựa trên công nghệ có tính cạnh tranh của chúng tôi.Máy trao đổi nóng
Máy trao đổi nóng

Máy có kỹ năng trao đổi nhiệt giữa phần thân máy và phần ống, máy này được sử dụng cho nước biển, nước thường cho công nghiệp xăng, dầu, hóa chất, chất cực độc v.v.
Với kỹ thuật hoàn hảo từ khâu thiết kế cho đến chế tạo, lắp đặt và sửa chữa, tập đoàn công nghiệp nặng DOOSAN đang cung cấp máy trao đổi nhiệt cho cả thị trường công nghiệp điện và thị trường công nghiệp thiết bị.