Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Lò hơi

Lò hơi

Xây lắp nhà máy nhiệt điện Sam-chun-po với phương pháp chìa khóa trao tay và xây lắp nhà máy nhiệt điện Tae-an theo tiêu chuẩn của Hàn quốc. Đồng thời bước thứ 2 trong kinh doanh là thực hiện việc tiêu chuẩn hóa 800MW

Tìm hiểu thêm về tên Lò hơi >


Hệ thống Cẩu trục & Kết cấu

Hệ thống Cẩu trục & Kết cấu

Là công ty có khả năng tự tiến hành quá trình khử muối, hiện chiếm 46% tại các thị trường trên thế giới với khả năng thực hiện tất cả các công đoạn chẳng hạn như là thiết kế cơ bản, sản xuất, thực hành, vận hành thử, và dịch vụ bảo hành.

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Cẩu trục & Kết cấu >


Hệ thống thiết bị khử nước mặn

Sự khử muối

Doosan Vina đang thực hiện quy trình sản xuất thiết bị khử muối tiên tiến tại thị trường Trung Đông, Mỹ và Châu Á nhờ sự kết hợp với Doosan Hydro Technology.

Tìm hiểu thêm về Hệ thống thiết bị khử nước mặn >