Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Danh mục sản xuất

Danh mục sản xuất

Là công ty có lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường thế giới rất cao, công ty có uy tín về ngành thiết bị khử muối (MSF, MED, RO & xử lý nước) và kết quả thực tế là đã rút ngắn lại quá trình làm việc với phương tiện sản xuất One-Module (một Môđun) vào hạng nhất thế giới.

Tìm hiểu thêm về tên Danh mục sản xuất >


Kết quả thực tế

Hiệu suất cung cấp

Là công ty có khả năng tự tiến hành quá trình khử muối, hiện chiếm 46% tại các thị trường trên thế giới với khả năng thực hiện tất cả các công đoạn chẳng hạn như là thiết kế cơ bản, sản xuất, thực hành, vận hành thử, và dịch vụ bảo hành.

Tìm hiểu thêm về tên Hiệu suất cung cấp >


Bảng tổng kê

Brochure

Các bạn có thể chiêm ngưỡng kỹ thuật tiến bộ của DOOSAN VINA, chẳng hạn thiết bị sản xuất sự khử muối được áp dụng kỹ thuật mới của MED, RO, xử lý nước, và phương pháp vật lai (hybrid).

Tìm hiểu thêm về các ấn phẩm Brochure >