Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Nhân viên Doosan image

Nhân viên Doosan

Mọi nhân viên Doosan, dù khả năng hay chuyên môn ở mức độ nào, đều được kêu gọi đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty. Mỗi cá nhân luôn nỗ lực duy trì và vận dụng những Giá trị Cốt lõi vào thực tiễn.

Tìm hiểu thêm về Nhân viên Doosan >

Chính sách nhân sự

Chế độ cho toàn thể cán bộ công nhân viên

Chúng tôi vận hành hệ thống nhân sự dựa trên nền tảng chiến lược 2G. Chúng tôi luôn quan tâm và hỗ trợ nhân viên phát triển tối đa năng lực cá nhân. Tất cả các chức năng của HR bao gồm Tuyển dụng, Phát triển nhân lực, Quản lý nhân tài và Tiền lương đều có sự liên kết với nhau trong hệ thống tích hợp này.

Tìm hiểu thêm về Chính sách nhân sự >


Bồi dưỡng nhân tài

Giáo dục cho nhân tài

Chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập nhằm phát triển năng lực toàn diện của nhân viên, phát huy tối đa khả năng của từng cá nhân, từ đó đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh của công ty.

Tìm hiểu thêm về Bồi dưỡng nhân tài >


Chế độ phúc lợi

Chế độ phúc lợi

Với giá trị cốt lõi Con người là tài sản và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên thông qua việc xây dựng các chế độ và chính sách phúc lợi đa dạng.

Tìm hiểu thêm về Chế độ phúc lợi >


Thông tin tuyển dụng

Thông tin sự dụng nhân lực

Chúng tôi luôn chào đón các ứng viên tài năng đồng hành cùng chúng tôi xây dựng tương lai.

Tìm hiểu thêm về Thông tin tuyển dụng >


Hỏi đáp tuyển dụng

Sự dùng FAQ

Các câu hỏi thường gặp liên quan đến tuyển dụng nhân sự tại DOOSAN VINA.

Tìm hiểu thêm về Hỏi đáp tuyển dụng >