Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Hệ thống L&D Chương trình đào tạo

Phát triển và nâng cao năng lực vận hành kinh doanh toàn cầu

Hệ thống L&D
Leadership Programs Functional Program
Bao gồm những khóa học nhằm nâng cao các đặc tính và năng lực của cấp lãnh đạo dựa trên Doosan Credo và các đặc tính của người Doosan.“Phát triển kỹ năng lãnh đạo một cách toàn diện” Bao gồm các khóa học nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển năng lực của nhân viên.“Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn đến mức thuần thục”
STEPS Program(Phát triển Tư duy chiến lược cho cấp lãnh đạo) Junior Leadership Program(Phát triển các kỹ năng lãnh đạo) Senior Leadership Program(Kỹ năng lãnh đạo cho cấp quản lý) Technical Program for workers(Kỹ năng chuyên môn cho công nhân) Technical Program for engineers(Kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cho kỹ sư) Functional Program(Đào tạo chuyên gia trong mỗi Function)
Fundamental Programs
Bao gồm những khóa học quan trọng nhằm cung cấp cho nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc.“Nhân viên chúng ta có đầy đủ năng lực cạnh tranh”
Orientation Program(Nhân viên mới thích nghi với môi trường làm việc của DOOSAN VINA) Basic course(Xây dựng văn hóa làm việc tại DOOSAN VINA) Language program(Phát triển kỹ năng giao tiếp toàn cầu) Build up program(Đảm bảo những kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả) Cross training(Giao tiếp hiệu quả giữa các Function trong chuỗi giá trị)