Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Sự khử muối


 • Shuweihat S2 IWPP
  Type Multi Stage Flash (MSF)
  Capacity 100 MIGD(*)/ 6 Units
  Customer Doosan Heavy Industries & Construction
  Site Abu Dhabi, UAE
  Period Mar.2009 ~ May.2010
  Scope MSF 16.7 MIGD x 1 Unit
  87m(L)x27m(W)x16m(H)
  & Piping system
  Weight: 3,584Tonsx1unit
 • Ras Al Khair Desalination Plant
  Type Multi Stage Flash (MSF)
  & Reverse Osmosis (RO)
  Capacity 228 MIGD (160 MIGD/8 MSF + 68 MIGD/17 RO)
  Customer Doosan Heavy Industries & Construction
  Site Ras Al Khair City, Saudi Arabia
  Period Oct.2011 ~ May.2013
  Scope MSF 20 MIGD x 3 Units
  122.5m(L)x29m(W)x17m(H)
  4 Brine Heater, Steel Piping, Plash Tank
  Weight: 4,018Tonsx3units
 • Yanbu 3 Desalination
  Type Multi Stage Flash (MSF)
  Capacity 121 MIGD/ 6 Units
  Customer Doosan Heavy Industries & Construction
  Site Yanbu City, Saudi Arabia
  Period Mar.2013 ~ Nov.2014
  Scope MSF 20.2 MIGD x 4 Units
  139m(L)x33m(W)x16m(H)
  6 Brine Heater, Piping Spool, Vessel,
  Weight: 4,365Tonsx4units
 • Yanbu Ph.3 Remin. Vessel
  Type Vessel
  Capacity -
  Customer Doosan Heavy Industries & Construction
  Site Yanbu City, Saudi Arabia
  Period Oct.2011 ~ May.2013
  Scope Vessels
  Weight: 1,035 ton
 • Yanbu Ph.3 VO Piping
  Type Piping
  Capacity -
  Customer Doosan Heavy Industries & Construction
  Site Yanbu City, Saudi Arabia
  Period Nov.2013~Apr.2015
  Scope Piping
  Weight: 1,604 tons