Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Danh mục sản xuấtMSF (Xử lý nước qua nhiều giai đoạn)
MSF (Xử lý nước qua nhiều giai đoạn)

Trong quá trình xử lý nước qua nhiều giai đoạn, nước biển được làm nóng lên và bay hơi, sau đó hơi nước được cô đọng lại để sản xuất nước đã được khử muối.
Hơi nước được cô đặc này sẽ được sử dụng như là một nguồn năng lượng nhiệt để làm nóng nước biển chảy vào. Sự bay hơi và phần cô đặc lại được phân chia thành nhiều giai đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần, do đó làm tăng thêm phần hiệu quả.
Một trong những tính năng tốt của quá trình xử lý nước qua nhiều giai đoạn này là khả năng sản xuất ra số lượng lớn nước ở tại cùng một thời điểm. Bởi vì quá trình này chỉ cần sử dụng máy làm bay hơi áp lực/nhiệt độ thấp như một nguồn năng lượng nhiệt, thay vì cũng là quá trình khử muối này mà phải gây tốn nhiệt từ nhà máy điện, nói chung hình thức xử lý nước này sẽ được sử dụng khi xây dựng các nhà máy khử nước biển tại khu vực Trung Đông.MED - Quá trình chưng cất nhiều tác dụng
MED - Quá trình chưng cất nhiều tác dụng

Lượng nước cung cấp bay hơi nhanh, tuy nhiên hầu hết nước biển này được phân tán qua một số ống của máy bay hơi và được đun sôi.
Hơi nước sau đó được ngưng tụ lại để sản xuất ra nước sạch, quá trình này được liên tục lặp đi lặp lại. Quá trình bay hơi diễn ra trong một bơm chân không, nước biển bắn ra có thể đạt tới điểm sôi thậm chí kể cả ở nhiệt độ thấp.RO (Thẩm thấu ngược)
RO (Thẩm thấu ngược)

Các ion có trong nước biển lớn hơn rất nhiều lần so với phân tử nước, đặc tính này được thể hiện qua công đoạn thẩm thấu ngược. Hệ thống này có hiệu quả rõ rệt đối với nước biển thông qua màng lọc nửa thẩm thấu để loại bỏ muối tan và khoáng chất. Quá trình này được ứng dụng cho cả các hệ lọc nước gia đình và các nhà máy khử muối. Mặc dù thẩm thấu ngược kèm theo sự tiêu hao điện năng và chi phí bảo trì bảo dưỡng lớn, nhưng màng lọc nửa thẩm thấu phải được thay thế định kỳ, không có nguồn năng lượng nào ngoài điện năng được sử dụng làm nóng nước.Lai hóa (Chưng cất phân đoạn+Thẩm thấu ngược, Chưng cất đa cấp+Thẩm thấu ngược)
Lai hóa (Chưng cất phân đoạn+Thẩm thấu ngược, Chưng cất đa cấp+Thẩm thấu ngược)

Lai hóa là quá trình khử muối kết hợp những đặc điểm tích cực của phuơng pháp chưng cất phân đoạn và chưng cất đa cấp. Nếu điều kiện môi trường được điều chỉnh phù hợp thì đây là một phương pháp có hiệu quả kinh tế nhất trong việc khử nước muối.
Nhà máy khử muối theo phương pháp lai hóa lớn nhất trên thế giới là Fujairah (với công suất 454.600 m3 trên một ngày) đặt tại Arab Emirates - Mỹ. Nhà máy này đang được DOOSAN xây dựng.Nước tái sử dụng
Nước tái sử dụng

Nước thải chứa đựng rất nhiều các loại hóa chất cả vô cơ và hữu cơ. Quá trình tái sử dụng nước được xác định dựa trên các đặc tính của nước thô và nhu cầu chất lượng sản phẩm.
Hệ thống là sự kết hợp phương pháp xử lý hóa học, sinh học và vật lý để loại trừ các chất lơ lửng và chất hữu cơ. Phản ứng sinh học là quá trình chính cho việc loại bỏ sự ô nhiễm bằng hoạt hóa cặn và lọc gạn. Quá trình tiên tiến hiện nay sử dụng màng phản ứng sinh học (MBR). Quá trình kết hợp xử lý vi sinh bằng màng tách, quá trình cô đọng, loại bỏ ô nhiễm và tách chất rắn từ dung dịch.