Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Production Shop


(1) Văn phòng chính, (2) Nhà máy Boiler, (3) Nhà máy Structure,
(4) Nhà máy Water, (5) Cảng, (6) Trung tâm Đào tạo, (7) KTX
See more about Manufacturing Facilities