Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Lò hơi
Lò hơi

Là trang thiết bị phát ra hơi nước cần thiết cho công nghiệp hay phát điện, Lò hơi gồm có bản thể, hệ thống lưu thông, thiết bị chứa nhiên liệu, thiết bị thông gió tỏa ra khí cháy và cung cấp không khí bị cháy, những thiết bị khác để làm nóng không khí trước, ngoài ra còn có các máy phụ.Với kỹ thuật thiết kế, sản xuất, duy trì sửa chữa, DOOSAN cung cấp nhiều loại Lò hơi với hình thức đa dạng, chẳng hạn từ những Lò hơi công nghiệp đến những Lò hơi phát điện lớn cao áp, như Lò hơi theo hình thức cái trống và hình thức dòng thăng (áp dưới giới hạn hay áp siêu hạn), và lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu. Hơn nữa DOOSAN cũng cung cấp Lò hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đa dạng chẳng hạn như xăng dầu, và than đá.


 

Related models