Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Nhà máy sản xuất
Nhà máy sản xuất

Doosan Vina là một khu liên hợp được xây dựng trên diện tích 100 hecta với tổng số vốn đầu tư 300 triệu USD, bao gồm 3 nhà máy chính: nhà máy Nồi hơi, nhà máy Kết cấu, nhà máy Khử mặn và các công trình hỗ trợ như khu vực lắp ráp, văn phòng chính, cảng chuyên dụng v.v.

Tìm hiểu thêm về tên Nhà máy sản xuất >