Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

production Items

production Items

Chúng tôi có khả năng sản xuất các sản phẩm là các bộ phận cốt lõi cho nhà máy nhiệt điện dựa trên những kinh nghiệm về xây dựng toàn bộ quy mô lớn nhà máy nhiệt điện kiểu than trống.

Tìm hiểu thêm về tên Danh mục sản xuất >


Supply Performance

Supply Performance

Doosan VINA đã hoàn thành sản xuất và lắp đặt nhiều nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam trên thế giới như Ấn Độ, Ả Rập. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn môi trường cao nhất.

Tìm hiểu thêm về tên Hiệu suất cung cấp >


catalog

Bạn có thể nhận ra các công nghệ hàng đầu của chúng tôi trong công nghiệp nhà máy nhiệt điện xanh chẳng hạn như các ngành công nghiệp khử lưu huỳnh, công nghiệp DeNOx, thu gom điện được sử dụng trong các nhà máy điện cũng như các nhà máy công nghiệp khác.

Tìm hiểu thêm về tên Bảng tổng kê >