Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Hoạt động từ thiện về y tế :


  1. Sức khỏe cộng đồng
    Hằng năm, Doosan Vina cùng với Bệnh viện Đại học Chung Ang (CAU), Seoul, Hàn Quốc tổ chức chương trình Sức khỏe cho cộng đồng. Sau 8 năm thực hiện, chương trình này đã khám chữa bệnh cho hơn 21000 người dân Quảng Ngãi, với chi phí ước tính 600.000 USD.


  2. Phẫu thuật nhân đạo
    Bên cạnh Sức khỏe cộng đồng, Doosan Vina phối hợp cùng Bệnh viện CAU phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo bị khuyết tật của tỉnh Quảng Ngãi hằng năm.


  3. Tặng thiết bị y tế và thuốc cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
    Từ năm 2009, Doosan Vina và CAU đã trao tặng thuốc và thiết bị phục hồi chức năng cho một số bệnh viện ở Quảng Ngãi.