Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường- sức khỏe - an toàn của Công ty là tiến hành các hoạt động môi trường, sức khỏe, an toàn một cách liên tục và đón đầu để ngăn ngừa trước tất cả các bệnh, tai họa cũng như các tác động môi trường có thể phát sinh do các hoạt động quản lý doanh nghiệp, và là việc tuân thủ các luật liên quan tới EHS, quy định và các yêu cầu ngoài Luật.

Tìm hiểu thêm về tên Chính sách môi trường >


Doosan vina đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống quản lý EHS về ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018.

Tìm hiểu thêm về tên Giấy chứng nhận >