Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề 14001:2015
Số chứng nhận 65293-2009-AE-KOR-RvA
Ngày hết hạn 16-Nov-24
Nội dung Giấy chứng nhận này có giá trị trong phạm vi sau: Thiết kế và Sản xuất Thiết bị và Công trình cho các Nhà máy Điện, Công nghiệp & Quy trình. Xây dựng nhà máy điện
Cơ quan chứng nhận DNV Group
Download

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề ISO 45001:2018
Số chứng nhận 65292-2009-AHSO-KOR-KAB
Ngày hết hạn 16-Nov-24
Nội dung Giấy chứng nhận này có giá trị trong phạm vi sau: Thiết kế và Sản xuất Thiết bị và Công trình cho các Nhà máy Điện, Công nghiệp & Quy trình. Xây dựng nhà máy điện
Cơ quan chứng nhận DNV Group
Download