Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

1. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME PP
Tựa đề ASME PP Nội dung Chế tạo và lắp ráp đường ống áp lực tại Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam và trên công trường được kiểm soát bởi địa điểm nói trên.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
37459 17.04.2008 17.04.2026 ASME Download
2. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME S
Tựa đề ASME S Nội dung Chế tạo và lắp ráp năng lượng lò hơi tại Công ty TNHH Enerbility Doosan Việt Nam và trên công trường được kiểm soát bởi địa điểm nói trên.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
37460 17.04.2008 17.04.2026 ASME Download
3. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME U
Tựa đề ASME U Nội dung Chế tạo bình bồn áp lực tại Công ty TNHH Enerbility Doosan Việt Nam và trên công trường được kiểm soát bởi địa điểm nói trên. (Ủy quyền này không bao gồm than chì ngâm tẩm).
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
37461 17.04.2008 17.04.2026 ASME Download
4. Chứng Nhận Ủy Quyền ASME U2
Tựa đề ASME U2 Nội dung Chế tạo bình bồn áp lực theo class 1 và class 2 thuộc ASME Code-Section VIII, Division 2 tại Công ty TNHH Enerbility Doosan Việt Nam và trên công trường được kiểm soát bởi địa điểm nói trên.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
37462 17.04.2008 17.04.2026 ASME Download
5. Chứng nhận ISO 9001: 2015
Tựa đề ISO 9001: 2015 Nội dung - Thiết kế / phát triển và sản xuất liên quan đến các thành phần cấu thành nhà máy điện, kết cấu thép, hệ thống đường ống và cần cẩu công nghiệp
- Sản xuất thiết bị năng lượng mới & tái tạo và Sản xuất liên quan đến các thành phần cấu thành nhà máy nước và nhà máy công nghiệp
- Xây dựng công trình dân dụng, kiến trúc và các công trình của nhà máy.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
Q 1335 12.Mar.2008 23.Mar.2026 HSB RS Download
6. Ủy ban quốc gia kiểm tra nồi hơi và bình bồn áp lực Giấy chứng nhận ủy quyền
Tựa đề R Nội dung Cho phép sửa chữa và thay thế kim loại tại Doosan VINA và địa điểm công trường của nó.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
9342 05.Mar.2014 17.Apr.2026 NB Download
7. Chứng nhận ISO 3834-2: 2021
Tựa đề ISO 3834-2: 2021 Nội dung Các yêu cầu chất lượng đối với hàn nung chảy vật liệu kim loại (Phần 2: Yêu cầu chất lượng toàn diện)
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
Download
AP-TIV-3834-22-003 30.06.2022 29.06.2025 APAVE Download
8. Chứng nhận EN 1090
Tựa đề EXC-4 Nội dung Hàn Các Thành Phần Kết Cấu Thép
EN 1090-1:2009 / A1: 2011- Phần 1: Yêu cầu đối với đánh giá sự phù hợp của các thành phần kết cấu.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Chứng nhận Certification
Download
2814/CPR/MUM/PRJ11100389079/1 23.09.2019 22.09.2025 LRQA Download
9. Ủy ban quốc gia kiểm tra nồi hơi và bình bồn áp lực Giấy chứng nhận ủy quyền
Tựa đề NB Mark for PP, S, U, U2 Nội dung Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam được phép áp dụng dấu "NB" và đăng ký nồi hơi, bình chịu áp lực hoặc các hạng mục chịu áp lực khác với Ủy ban Quốc gia theo quy định của nó.
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
- 07.May.2008 17.Apr.2026 NB Download
10. Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017
Tựa đề ISO/IEC 17025:2017 Nội dung Lĩnh vực công nhận: CƠ
Số chứng nhận Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan chứng nhận Tải chứng nhận
VILAS 1415 20.01.2022 20.01.2025 Bureau of Accreditation
(BoA)
Download