Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Chính Sách Chất Lượng

Chính Sách Chất Lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của Doosan Vina tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn quốc tế ASME, ISO 9001 cũng như mô hình sản xuất tinh gọn. Đó là những nhân tố đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, sự hài lòng của khách hàng và tiến trình xây dựng danh tiếng toàn cầu của công ty.

Tìm hiểu thêm về chính sách chất lượng >


Công ty Doosan Vina đã thành lập hệ thống chứng nhận chất lượng mà tất cả các khách hàng đều có thể dựa vào bằng việc tuân thủ các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt của các tổ chức pháp lý cũng như các khách hàng và hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nó được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Tìm hiểu thêm về tên Giấy chứng nhận >