Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


B.J Cho Ceo of Doosan Vina
Giám đốc điều hành của Doosan Vina

Ông Kim Hyo Tae vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng Giám đốc (TGĐ) của Doosan Vina vào ngày 28.3.2022 nhằm đảm nhiệm việc điều hành mọi hoạt động của Doosan tại Việt Nam.

Trước khi đảm nhận nhiệm vụ TGĐ Doosan Vina, ông Kim Hyo Tae có thâm niên làm việc gần 27 năm tại Tập đoàn Doosan. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ cao và am hiểu các công việc liên quan đến thiết kế, quản lý sản xuất, sale & marketing và quản lý dự án.

Sau khi nhậm chức, tân TGĐ Kim Hyo Tae đã đưa ra 3 điểm trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong năm 2022 gồm: Một là, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phát huy năng lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân và tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn. Hai là, tăng cường giao tiếp đa chiều một cách cởi mở, xóa bỏ khoảng cách và xung đột giữa cấp trên và cấp dưới. Ba là, sớm thực hiện thương mại hóa các lĩnh vực kinh doanh mới về điện gió ngoài khơi, tế bào nhiên liệu .v.v để đảm bảo tải trọng công việc cho NLĐ.

Kim Hyo Tae
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG DOOSAN VIỆT NAM